Phương thức vận chuyển

Phương thức vận chuyển

1. Đối với các đơn hàng từ 300.000 VND trở lên, 4autolight.vn sẽ hỗ trợ giao hàng miễn phí trong nội thành Hồ Chí Minh.

2. Đới với khách tỉnh, chúng tôi sẽ giao hàng tại các nhà xe nơi mà khách hàng có thể nhận hàng từ họ và chúng tôi sẽ nhận thanh toán từ nhà xe trước khi giao hàng cho nhà xe. Nếu không có nhà xe phù hợp, chúng tôi sẽ chuyển phát hàng theo đường bưu điện hoặc các dịch vụ chuyển hàng quốc nội, trong trường hợp này tùy vào đơn hàng mà thỏa thuận chi phí vận chuyển sẽ do bên nào chịu.

Facebook chat
zalo